koc
14 آبان 1401 - 14:34

خطر فرونشست دشت‌های کرمانشاه را تهدید می‌کند

کرمانشاه- معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه گفت: خطر فرونشست دشت‌های کرمانشاه را تهدید می‌کند. علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها، اظهار کرد: به دلیل کاهش بارندگی‌ها و بروز خشکسالی‌ها در سال‌های اخیر در حال حاضر با بحران جدی در دشت‌های استان کرمانشاه مواجه هستیم. خبرنگار مهروی به ۲ عامل جدی در وضعیت نابسامانی دشت‌ها تاکید کرد و افزود: برداشت‌های اضافه از منابع آبی در دشت‌های استان کرمانشاه و کاهش بارندگی‌ها ۲ دلیل اصلی در اوضاع نابسامان دشت‌ها هستند که صدمه جدی به ذخایر آبی و زیر زمینی وارد شده است. معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: ۲۳ مورد محدوده مطالعاتی در استان کرمانشاه وجود دارد که ۱۳ مورد آن دشت‌های ممنوعه هستند و از مجموع دشت‌های ممنوعه ۲ دشت حسن آباد شیان و روانسر سنجابی در وضعیت بحرانی قرار دارند. شیانمرادی با اشاره به اینکه وقوع فرونشست جدی هنوز در دشت‌های استان کرمانشاه مشاهده نشده، بیان کرد: با وجود اینکه هنوز فرونشستی رخ نداده اما ۲ دشت حسن آباد شیان و روانسر سنجابی که در وضعیت بحرانی به سرمی برند و نشانه‌هایی از فرو نشست را پیدا کرده‌اند. شیانوی ادامه داد: در سایر دشت‌های استان کرمانشاه که ممنوع نیستند سهمیه تخصیص آب زیادی وجود نداشته که در مجموع با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت که وضعیت دشت‌های این استان در حال مناسب و مساعدی قرار دارند معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه به اجرای طرح‌های سازگار سازی با کم آبی استان کرمانشاه اشاره و عنوان کرد: در این طرح نیاز همکاری بیشتر با تمامی دستگاه‌های مربوطه داشته و یکی از مهمترین مواردی که به منابع آب زیرزمینی کمک می‌کند مدیریت کشت محصولات پر مصرف در زمینه مصرف آب و جایگزینی با محصولات کم آب است مرادی در پایان به اجرای طرح احیا و تعادل بخشی دشت‌ها و نیز توجه به مسائل مربوط به سازگاری با کم آبی تاکید کرد و افزود: این طرح نیز در راستای بهبود وضعیت دشت‌های استان کرمانشاه امری ضروری بوده چرا که ادامه این روند و بحرانی شدن وضعیت دشت‌ها دور از تصور نبوده و فرونشست آنها امری رو به وقوع است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 829401